Page 3 - Manual – Elevated Garden Bed G21 – Daisy 100x80x52 cm
P. 3

EN   Thank you for purchasing our product.
        Before using this unit, please read this manual.
    Assembly instructions:
    Before installation please carefully read all instructions and information.
    Check please, whether you have all the necessary components for flower bed installation.
    Please mind your own safety.
    1. Use protective clothing and gloves as some parts might be sharp.
    2. During the assembly no children or pets should be present in the working area.

    Care and maintenance:
    1. Clean the flower bed using cloth and water.
     The English version of the manual is an exact translation of the original manufacturer‘s instructions.
    Images used in this manual are for illustrational purposes only and may differ from the actual product.


     DE   Vielen Dank für den Kauf unseres Produktes.
        Bevor Sie dieses Gerät verwenden, lesen Sie diese Anleitung.
    Montageanleitung:
    Vor der Montage lesen Sie bitte alle Anweisungen und Angaben vorsichtig.
    Überprüfen Sie, ob alle Teile, die für die Montage notwendig sind, vorhanden sind.
    Bitte beachten Sie zu Ihrer eigenen Sicherheit.
    1. Tragen Sie Schutzkleidung und Arbeitshandschuhe, da einige Teile scharfe Kanten haben kön-
    nen.
    2. Während des Zusammenbaus sollten sich keine Kinder oder Tiere im Arbeitsbereich aufhalten.

    Wartung und Pflege:
    1. Reinigen Sie das Blumenbeet mit einem Tuch und Wasser.
     Die deutsche Version der Anleitung ist eine genaue Übersetzung der Anleitung des Herstellers.
    Die in diesem Handbuch verwendeten Bilder dienen nur zur Illustration und können nicht genau
                 das Produkt entsprechen.


     CZ   Děkujeme za nákup našeho výrobku.
        Před použitím si prosím přečtěte tento návod.
    Montážní návod:
    Dříve, než začnete s montáží, pečlivě si prostudujte všechny pokyny a informace. Zkontrolujte, zda
    máte všechny potřebné díly pro stavbu záhonu.
    Dbejte na svoji bezpečnost.
    1. Při montáži používejte ochranný oděv a rukavice, protože některé části mohou být ostré.
    2. V době montáže by se po staveništi neměly pohybovat děti a domácí zvířata.
    Péče a údržba:
    1. Záhon čistěte za pomoci hadru a vody.
         Česká verze návodu je přesným překladem originálního návodu výrobce.
     Fotografie použité v manuálu jsou pouze ilustrační a nemusí se přesně shodovat s výrobkem.
   1   2   3   4   5   6   7   8